Pozdĺžne a priečne
delenie plochých
hutníckych
výrobkov

STRIP a.s. Košice
Pri Krásnej 4, 040 12 Košice

tel.: + 421 55 674 93 36
       + 421 55 789 51 21
e-mail: strip@stripas.sk

IČO: 31705723
DIČ: 2020492914
IČ DPH: SK7020000075