Deliace linky

Veľká deliaca linka - VDL

hrúbka zvitku 0,24 mm – 3,00 mm
max šírka zvitku 1250 mm
vnútorný priemer 500 mm / 600 mm
vonkajší priemer max. 1500 mm
šírka pásky 16 mm -1250 mm
max. váha zvitku 12500 kg

Deliace linky / Veľká deliaca linka - VDL
Deliace linky / Veľká deliaca linka - VDL
Deliace linky / Veľká deliaca linka - VDL

Stredná deliaca linka SDL

hrúbka zvitku 0,3mm - 2,5 mm
max šírka zvitku 320 mm
vnútorný priemer 350 mm / 500 mm
vonkajší priemer max. 1300 mm
šírka pásky 9 mm - 320 mm
max. váha zvitku 2800 kg

Deliace linky / Stredná deliaca linka 	SDL

Malá deliaca linka MDL

hrúbka zvitku 0,3 mm - 0,8 mm
max šírka zvitku 110 mm
vnútorný priemer 350 mm / 406 mm
vonkajší priemer max. 1500 mm
šírka pásky 7 mm -105 mm
max. váha zvitku 2000 kg

Deliace linky / Malá deliaca linka MDL

Malá deliaca tenká MDT

hrúbka zvitku 0,24 mm - 0,5 mm
max šírka zvitku 64 mm
vnútorný priemer 280 mm
vonkajší priemer max. 500 mm
šírka pásky 4 mm – 60 mm
max. váha zvitku 500kg

Deliace linky / Malá deliaca tenká  MDT

Priečna deliaca tenká PDT

hrúbka zvitku 0,3 mm – 2,5 mm
max šírka zvitku 1250 mm
vnútorný priemer 500 mm
vonkajší priemer 230 mm – 1250 mm
šírka pásky 380 mm – 4000 mm
max. váha zvitku 12000 kg

Deliace linky / Priečna deliaca tenká   PDT
Deliace linky / Priečna deliaca tenká   PDT
Deliace linky / Priečna deliaca tenká   PDT

Priečna deliaca linka PDL

hrúbka zvitku max 4 mm
max šírka zvitku 1500 mm
vnútorný priemer 500 mm
vonkajší priemer 350 mm – 1400 mm
šírka pásky 3500 mm
max. váha zvitku 9000 kg

Deliace linky / Priečna deliaca linka DPL

Valcovacia trať VT

hrúbka zvitku 0,5 mm – 3,0 mm
max šírka zvitku 117 mm
vnútorný priemer 500 mm
vonkajší priemer max. 1300 mm
šírka pásky 15 mm – 113 mm
max. váha zvitku 1000 kg


Lis

hrúbka zvitku 0,8 mm – 1,00 mm
max šírka zvitku 70 mm
vnútorný priemer 500 mm
vonkajší priemer max. 1200 mm
rozmer spon 1 x 32 x 48
max. váha zvitku 500 kg